Archiwum dla kategorii Dom

Naturalny mineral steatyt

Powstał ponad 3 miliardy lat temu, lecz bywa ponadczasowy. Mistyczny, pełen pulsującej pierwotnej siły. Masywny steatyt z Finlandii – materiał, jaki nie wyłącznie wygląda fascynująco, lecz jednocześnie posiada szczególnie cenne walory: wartości wewnętrzne.

DREWNO – TANIA ORAZ ODNAWIAJĄCA SIĘ ENERGIA
Ogrzewanie drewnem w piecu odciąża środowisko i Państwa domowy budżet. Drewno jako surowiec bywa neutralne pod względem wytwarzania CO 2, tzn. przy tego spalaniu wyzwala się wyłącznie tyle dwutlenku węgla, ile zużywa się przy tego nasyceniu. Palenie drewnem bywa jednocześnie sposobem oszczędzania i alternatywną formą ogrzewania do kosztownego oleju opałowego, gazu i prądu.

NIEWIELKIE EMISJE
Dzięki najnowocześniejszej technice i opatentowanej komorze cyrkulacyjnej piece spalają wysoce drobiazgowo i czysto, spełniając przy takim najsurowsze normy emisji na świecie.

, , ,

Brak komentarzy